Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 44 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

1 - Yenidoğan döneminde nozokomiyal sepsis ve kontrol stratejileri

Sinan Uslu, Emrah Can, Fatih Bolat, Serdar Cömert, Asiye Nuhoğlu

2 - Meckel divertikülü: 34 olgunun klinikopatolojik değerlendirilmesi

Pınar Torun, Canan Tanık, Fevziye Kabukçuoğlu, Nihat Sever, Didem Baskın

3 - Dermatoloji polikliniği hastalarında yaşam kalitesinin Türk dermatoloji yaşam kalite ölçeği ile değerlendirilmesi

Eylem Ceren, İlknur Kıvanç Altınay, Adem Köşlü, Sevim Pürisa

4 - Meningomyelosel olgularımızda saptanan ek anomaliler ve operasyon zamanının prognoz üzerine etkisi

Ali Bülbül, Emrah Can, Sinan Uslu, Evrim Kıray Baş, Yüksel Şahin, Adem Yılmaz, Asiye Nuhoğlu

5 - Desfluran ve sevofluranın elektif sezaryen operasyonlarında kullanımı: Anne ve yenidoğan üzerindeki etkileri

A. Banu Burgutoğlu, Birsen Ekşioğlu, G. Ulufer Sivrikaya, Melahat K. Erol, Ayşe Hancı

6 - Girişimsel tedavi olanağı olmayan merkezimizde miyokard infarktüslü hastaların 2 yıllık mortalite oranları

Fatma Alibaz Öner, Mecdi Ergüney, Mustafa Kemal Arslantaş

7 - Künt karın travması sonrası tam piloroduodenal avülsiyon: Olgu sunumu

İbrahim Ali Özemir, Fatih Büyüker, Bülent Gürbüz, Rafet Yiğitbaşı

8 - Yenidoğanda doğumsal nazolakrimal kanal tıkanıklığına bağlı dakriyosistit: Olgu sunumu

Emrah Can, Ali Bülbül, Sinan Uslu, Asiye Nuhoğlu

9 - Patau sendromu (trizomi 13): Olgu sunumu

Ali Karaman, Hasan Kahveci

10 - Bazal hücreli karsinom ile karışan trikoepitelyoma: Olgu sunumu

Rana Çitil, Pembe Oltulu, Mustafa Hürkan Kargı

11 - Hallermann-Streiff Sendromu: Olgu sunumu

Sinan Mahir Kayıran, Berkan Gürakan


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni