Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 41 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

1 - Ateşe ve ateşli hastaya yaklaşım

Nuray Kes Uzun

2 - Lokalize prostat kanserinde aktif izlem politikasının yarar ve zararları

Tuna Karatağ, Mesrur Selçuk Silay, Cengiz Miroğlu

3 - Geriatrik yaş grubunda deri bulgularının sıklığı

İlteriş Oğuz Topal, Gonca Gökdemir, Adem Köşlü

4 - Uylukta lentiginöz hiperplazî zemininde gelişen mikst tübülopapiller hidroadenom ve siringokistadenoma papilliferum

Ayşin Karasoy Yeşilada, Mahmut Ulvi Kayalı, Özay Özkaya, Damlanur Sakız, Lütfü Baş

5 - Psödoeksfolyatif ve senil katarakt olgularında fakoemülsifikasyon ameliyatının göziçi basıncı üzerine etkisinin karşılaştırılması

A. Burcu Dirim, Ersin Oba, Esra Türkseven, Ceylan Uslu, Hüseyin Fındık, Ulviye Yiğit

6 - Elektif cerrahi girişim uygulanacak hastalarda oral omeprazol, ranitidin ve famotidinin mide sıvısı volümü ve ph’sı üzerine etkilerinin karşılaştırılması

Hale Dobrucalı, Leyla T. Kılınç, G. Ulufer Sivrikaya, Melahat K. Erol, Ayşe Hancı, Metin Bektaş

7 - Boyunda dev schwannoma olgusu

Seyhan Alkan, Burhan Dadaş

8 - Yahova şahidi inanışına sahip bir gebede plasenta previa olgusu

Melahat Dönmez, Alev Atış, Günseli Özdemir, Savaş Özdemir, Özlem Oruç, Selahattin Mısırlıoğlu


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni