Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 41 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

1 - Subaraknoid kanama

Yunus Aydın, Halit Çavuşoğlü

2 - Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği’nin hasta çekim alanının belirlenmesi

Mehtap Çalış, Orhan Kizilkaya, Berrin Yalçın, Öznur Aksakal, Oktay İncekara

3 - Lomber ponksiyon konusunda annelerin tutum ve endişeleri

Metin Uysalol, Ahmet İncioğlu, Mehmet Taşdemir, Ezgi Paslı, Tülay Olgun

4 - Kolesistektomi operasyonu uygulanan hastalarda sevofluran anestezisi altında remifentanil ile fentanilin cerrahi stres yanıt üzerine etkilerinin karşılaştırılması

Mehrican Ergen, Sibel Oba, Özgür Özbağrıaçık, İnci Paksoy, Levent Şahin, Mustafa Tuygun

5 - Tramadol ile hasta kontrollü analjezi: bolus doz ile bolus doz ve bazal infüzyon kombinasyonlarının karşılaştırılması

G. Ulufer Sivrikaya, Hale Dobrucali, Leyla T. Kılınç, Ayşe Hancı

6 - Uzun süre kalan üreteral stentin geç dönem ciddi komplikasyonu: Mesane taşı ve böbrek kaybı

Murat Can Kiremit, Bahadır Ermeç, Ayhan Dalkılıç, Nurettin Cem Sönmez, Serdar Arısan, Erbil Ergenekon

7 - Karadeniz balı (delibal) zehirlenmesine bağlı senkop

Cemal Bes, Emine Gültürk, Fatma Paksoy, Sedat Yiğit, Fatih Borlu

8 - Primer prostat lenfoması olgu sunumu

Özlem Maral, Didem Karaçetin, Öznur Aksakal, Oktay İncekara


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni