Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 40 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

1 - Diabetik nefropati tedavisi ve güncel yaklaşım

Sema Uçak, Yüksel Altuntaş

2 - Preeklamptik gebelerdeki troponin I ve CK-MB düzeylerinin değerlendirilmesi

Eser Ağar, inci Davas, Atıf Akyol, Ahmet Varolan, Ali Yazgan Başak Baksu, Ali Bahadırlı

3 - Rekürran aftöz stomatitli hastalarda klinik özellikler

Koray Özkan, Tuğba Rezan Ekmekçi, Adem Köşlü

4 - Orta kulak cerrahisi anestezisinde remifentanil ile kombine edilen propofol ve midazolamın etkinliklerinin karşılaştırılması

G.Ulufer Sivrikaya, Hasan Çoruk, Ebru H. Koç, Ayşe Hancı

5 - 2000-2004 yılları arası ortopedik cerrahide rejyonel anestezi pratiğimiz

Ayda Başgül, Güneri Atalan, Ayşe Hancı, G. U. Sivrikaya

6 - Kromonişi ve lunula renklenmesinin sıklığı

Ilteriş Oğuz Topal, Gonca Gokdemır, Adem Köşlü

7 - Erkeklerde kemik yoğunluk ölçümü değerleri

Figen Yılmaz, Füsun Şahin, Hülya Akbaş, Serap Dalgıç Yücel, Emel Deniz, Cem Erçalık, Banu Kuran

8 - Prostatta endometrioid adenokarsinom

Damlanur Sakız, Banu Yılmaz, Ayşim Özağarı, Fevziye Kabukçuoğlu, M.İhsan Karaman

9 - İnvajinasyona neden olan ileal adenomiyom

Canan Tanık, Gamze Saygılı, Havva Elif Öğüt, Damlanur Sakız, Fevziye Kabukçuoğlu, Nihat Sever, Didem Baskın

10 - Konjenital adrenal hiperplazide testiküler adrenal rest doku: Tanı ve tedavinin takibinde ultrasonografinin yeri

Can K. Çalışkan, Alper Özel, Nihal Memioğlu, A. Şenol Çelebi, Ahmet M. Halefoğlu, Zeki Karpat


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni