Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 40 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

1 - Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Etik Kurulu

Ünal Kuzgun

2 - Larengofarengeal reflü hastalarında semptomların sıklığı ve şiddeti

İbrahim Ercan, Burak Ömür Çakır, Müge Özçelik, Canan Alkım, Suat Turgut

3 - Sporcularda görülen dermatolojik problemler

Aslı Küçükünal, Gonca Gökdemir , Adem Köşlü

4 - Erkeklerde genital dermatoz görülme sıklığı ve dağılımı

Özgür Yürüker, Tuğba Rezan Ekmekçi, Adem Köşlü

5 - Hastanemiz çalışanlarında muskuloskeletal sistem ağrıları

Füsun Şahin, Figen Yılmaz, Tülay Şahin, Raikan Soydemir, Özlem Yılmaz Sinem Yamaç, Banu Kuran

6 - Noduler guatrda papiller tiroit mikrokarsinomları

Mehmet Uludağ, Gürkan Yetkin, Bülent Çitgez, Banu Yılmaz, Adnan İşgör, Abut Kebudi

7 - Ağır anemi tablosu ile başvuran bir homosistinüri olgusu

Kutluhan Yılmaz, Osman Başpınar, Ercan Sivaslı, Ramazan Parakazan Metin Kılınç, Yavuz Coşkun

8 - Küçük hücreli dışı akciğer kanserine eşlik eden bilateral dev sürrenal metastazı

Ahmet Mesrur Halefoğlu, Abdullah Soydan Mahmutoğlu, Nuran Yılmaz, Ayşe Deniz Kahraman, Zeki Karpat

9 - Metastatik over karsinomu

Atıf Akyol, İnci Davas, Ahmet Varolan, Eser Ağar, Ali Yazgan, Başak Baksu, Ayşiın Özağar, Can Çalışkan


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni