Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 39 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

1 - Atopik dermatit ve tedavide yenilikler

Feyzullah Çetinkaya

1 - Glokomlu olgularımızın demografik verilerinin ve medikal tedaviye uyumlarının değerlendirilmesi

İsmail Öncül, Ulviye Yiğit, Hasan Vatansever, Ersin Oba, Fatma A.Koca

2 - Hipertansif olgularda hemostatik parametreler ve hedef organ hasarı ile ilişkisi

N. Deniz Esin, Aslan Çelebi, Vildan Ercan, Deniz Koç, Elmas Biberci, İsmail Ekizoğlu, Yüksel Altuntaş

3 - %0.2 ropivakainle hasta kontrollü aksiller analjezi ve sürekli aksiller infüzyonun postoperatif ağrı kontrolunda etkileri*

Türkan Şanlıer, Leyla Türkoğlu Kılınç, Ayşe Hancı, Melahat Karatmanlı Erol, Banu Burgutoğlu

4 - Edirne ve çevresinde yaşayan bireylerde referans aralıklarının belirlenmesi: plazma lipid profili

Hakan Erbaş, Sevil Demirkıran, Şendoğan Gülen

5 - Semptomatik hastalarda, diz eklemi manyetik rezonans görüntüleme

Nuran Yılmaz, Ahmet Mesrur Halefoğlu, A. Deniz Kahraman, Barış Türk, Abdullah Mahmutoğlu, Muzaffer Başak

6 - Spinal anestezi uygulanan olgularda remifentanilin farklı dozlarının sedasyon, hemodinami ve solunum parametreleri üzerine etkisi *

B. Çağla Özbakış Akkurt , G. Ulufer Sivrikaya, Leyla T. Kılınç, Melahat K. Erol, Ayşe Hancı, Ebru H. Koç

7 - Glokomlu olgularımızın demografik verilerinin ve medikal tedaviye uyumlarının değerlendirilmesi

İsmail Öncül, Ulviye Yiğit, Hasan Vatansever, Ersin Oba, Fatma A.Koca

8 - Preterm eylemlerde tek doz betametazon uygulamasının sonuçları ve etki süresi

Suna Özdemir, Birgül Güraslan, Özgür Akbayır, Hakan Güraslan, Nurdan Nurullahoğlu, S. Nihan Karakaya, Onur Erol, Ahmet Gülkılık

9 - Mobius sendromlu bir vakada anestezi uygulaması

Ayda Başgül, Ayşe Hancı, Deniz Gökçe

10 - Lupus vulgaris zemininde gelişen bir epidermoid karsinom olgusu

Ercan Çakmak, İsmail Kuran, Gürsel Turgut, Damlanur Sakız

11 - Akromegalili bir olguda anestezik yaklaşım

Gökçen Başaranoğlu, Veysel Erden, Hamdi Delatioğlu


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni