Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 38 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

1 - Gilles de la Tourette Sendromu

Hulki Forta, Gülay Özgen Kenangil

2 - Baş boyun tümörlü hastalarda radyoterapi sonrası karotis arterlerde intima-media kalınlığının değerlendirilmesi

Nuran Yılmaz, A. Deniz Kahraman, A. Nedim Kahraman, Aydın Ağdere, İrfan Çelebi, Muzaffer Başak

3 - Malign kemik tümörlerinin görüntülenmesinde radyolojik modaliteler

Müjdat Bankaoğlu, Esin Derin Çiçek, Merve Cenker,Tuğrul Eren, Muzaffer Başak

4 - Nazolakrimal kanal varyasyonlarının görüntülenmesinde bilgisayarlı tomografi

Müjdat Bankaoğlu, Ender Uysal, Esin Derin Çiçek,Esra Çay, Muzaffer başak

5 - Hemodiyaliz ünitesi hastaları ve personelinde nazal staphylococcus aureus kolonizasyonu araştırılması

Birsen Durmaz Çetin, Nuran Özcan, Mehtap Oktar, Özlem Harmankaya, Mürvet Yılmaz, Abdülkadir Ünsal, Neşe Çimenci

6 - Klinik örneklerden izole edilen enterokok türlerinin identifikasyonu ve antibiyotiklere direncin araştırılması

Birsen Durmaz Çetin, Nuran Özcan, Mehtap Oktar, Hatice Hasman, Hülya Kımıl

7 - Spontan serebeller hematomlarda cerrahi tedavi

Murat Müslüman, Halit Çavuşoğlu, Yüksel Şahin, Meltem Can, Bekir M. Kılınç, Yunus Aydın

8 - Kronik subdural hematomların burr-hole kraniostomi ve kapalı sistem drenaj ile tedavi sonuçları

Murat Müslüman, Halit çavuşoğlu, Adem Yılmaz, Osman Türkmenoğlu, Yüksel Şahin, Yunus Aydın

9 - BCG başarısız yüzeyel mesane tümörlü olgularda kombine intravesikal BCG+İnterferon-alfa 2b tedavisinin etkinliği ve tümör p53 protein ve serum p53 antikorlar ile ilişkisi

Eyüp Gümüş, Kaya Horasanlı, Orhan Tanrıverdi, Uğur Boylu, Volkan Yollu, Cengiz Miroğlu

10 - Lokal-bölgesel ileri evre mide ve pankreas kanserli hastalarda radyokemoterapi önsonuçları

Fatma Ataman, Vildan Şimşir, Cenk Ahmet Şen, Hakan Bozcuk, Mehmet Öğüş, Okan Erdoğan, Burhan Savaş

11 - Adneksiyal kitlenin habis-selim ayırımında ultrasonografik morfolojik skorlama, serum CA 125 düzeyi, color doppler sonografi ve peritoneal sitolojinin tanısal etkinliği

Meltem Tekelioğlu, Emin Zeybek, Yavuz Tahsin Ayanoğlu

12 - Rekürren mültipl intrakranial meninjiyom olgusu

Ahmet Mesrur Halefoğlu, Muhammet Acar, Sami Yakut

13 - Hipotalamik - optik - kiazmatik glioma

Ahmet Mesrur Halefoğlu, Zeki Karpat


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni