Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 37 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

1 - Nörojenik mesane

Cengiz Miroğlu, Uğur Boylu, Kaya Horasanlı

2 - Kırk yaş üstü gonartrozlu hastalarda debridman ve sonrası eklem içi sodyum hyaluronat uygulamalarımız ve sonuçlarımız

Mustafa Tekkeşin, Serdar Toker, Şenol Akman, Bülent Aksoy, İrfan Öztürk

3 - Kalça kırığı nedeniyle tedavi edilen 65 yaş üzerindeki hastalarda mortalite oranlarının tahmini için ameliyat öncesi risk skorlamasının kullanımı

Serdar Toker, İrfan Öztürk, Mustafa Tekkeşin, Erden Ertürer, Tevfik Sülün, Aysun Toker

4 - Akut miyokard infarktüsü geçiren erkeklerin eşlerinde koroner risk faktörleri

Çiğdem Yazıcı Ersoy, İsmail Bozkurt, Ülkü Kerimoğlu, F. Kerim Küçükler, S. Kerem Okutur, Cemal Bes, Fatih Borlu

5 - Akut laringotrakeobronşitli çocuklarda Serum ECP ve Total IgE düzeyleri

Mahmut Çakır, Feyzullah Çetinkaya, Nergis Yamak, Fadıl Öztürk

6 - Bir kent hastanesinin süt çocuğu servisinde izlenen ağır anemili hastaların değerlendirilmesi

Ümit Kaya, Feyzullah Çetinkaya, Yıldız Yıldırmak, Özlem Akkurt Kaya

7 - Çocuk klinikleri ile nöroşirürji kliniğinde yatan intrakranial kanamalı hastaların incelenmesi

Mahmut Ekici, Tülay Olgun, Esra Deniz Papatya, Gül Özçelik, Türker Dalkılıç

8 - Akut myokard infarktüs‘lü hastalarda plazminojen aktivatör inhibitörü-1 ve fibrinojen düzeleri

Akın Kürklü, Fatih Borlu, Levent N. Aydın, Sema Uçak, Ahmet M. Şengül, Çiğdem Y. Ersoy, Nezaket Eren, Yüksel Altuntaş

9 - NIDDM’lu erkek hastalarda dolaşımdaki kemik metabolizma belirteçleri ve kemik mineral dansitesi arasındaki korelasyonun değerlendirilmesi

Aysun Toker, Şebnem Ciğerli, Nezaket Eren, Fatma Turgay, Banu Kuran

10 - OLGU BİLDİRİSİ: Tibia distal yerleşimli dev hücreli kemik tümörü

Ahmet Mesrur Halefoğlu, Sami Yakut, Zehra Berna Arık

11 - OLGU BİLDİRİSİ: Mültipl kemik metastazlarıyla ortaya çıkan renal hücreli karsinoma olgusu

Ahmet Mesrur Halefoğlu, Muhammet Acar, Sami Yakut

12 - OLGU BİLDİRİSİ: Kemiğe ait primer non-Hodkgin lenfoma

Ahmet Mesrur Halefoğlu, Sami Yakut, Kosti Can Çalışkan


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni