Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 37 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

1 - Hipertiroidizmde tedavi seçenekleri ve cerrahi tedavi

Adnan İşgör, Mehmet Uludağ

2 - Diğer grup oral antidiabetiklere eklenen akarboz tedavisi metabolik kontrolü ilk 6 haftada sağlar

Sema Uçak, Okcan Basat, Selçuk Şeber, Özdal Ersoy, Ahmet Şengül, Akın Kürklü, Taner Baştürk, Yüksel Altuntaş

3 - 1965 akciğer tüberkülozla olgunun retrospektif incelenmesi

Funda Seçik Cemal Bes, Levent Dalar, S. Kerem Okutur, Z. Senem Elibol, F. Kerim Küçükler, Recep Dodurgalı, Firdevs Atabey, Hanife Can, Arman Poluman

4 - Diafragmanm travmatik rüptürleri

Halil Coşkun, Uygar Demir, Ali Kalyoncu, Tülay Eroğlu, Suat Evirgen, Mehmet Mihmanlı

5 - inferior miyokard infarktüsünün erken tanısında avL’deki resiprokal st depresyonunun önemi

Çiğdem Yazıcı Ersoy, S. Kerem Okutur, F. Kerim Küçükler, Cemal Bes, Göktuğ Şirin, Murat Kemahlı, Fatih Borlu

6 - Serebral palsinin spastik tetraparezik formunda etiolojik ve klinik değerlendirme

Zuhal Bilgen, Meral Özmen, Feyzullah Çetinkaya, Mehmet Emin Özen

7 - Prematüre retinopatisinde risk faktörleri

Aytekin Apil, Ersin Oba, Ulviye Yiğit, Haşan Vatansever

8 - Sekonder kronik hipertansiyon üzerine eklenmiş süperimpoze preeklampsi ve hellp sendromu: Olgu sunumu

Arzu Özkan, Alparslan Baksu, Nimet Göker

9 - Bir özofagus tüberkülozu olgusu

Firdevs Atabey, Cemal Bes, Levent Dalar, Z. Senem Elibol, S. Kerem Okutur, F. Kerim Küçükler, Funda Seçik, Arman Poluman

10 - Olgu bildirisi: Sol amigdala kavernöz angiomu

Ahmet Mesrur Halefoğlu, Muhammet Acar, Sami Yakut

11 - Karsinoid tümöre sekonder gelişen mültipl hepatik metastazlı olguda kemoembolizasyon tedavisinin sonucunu değerlendirmede manyetik rezonans görüntülemenin etkinliği

Ahmet Mesrur Halefoğlu, Kosti Can Çalışkan

12 - Multipl pelvik nörofibromalarla ortaya çıkan tip 1 nörofibromatozis vakasında manyetik rezonans görüntüleme

Ahmet Mesrur Halefoğlu, Zehra Berna Arık


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni