Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 37 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

1 - Horlama ve tıkayıcı uyku apnesi sendromu (TUAS)

Suat Turgut

2 - Dijital servikal muayenenin mikrobiyolojik etkisi

Ahmet Varolan, Ali Yazgan, Aslıhan Arıöz, Ayşin Aras Altın, İnci Davas

3 - Selim safra yolu darlıklarında cerrahi tedavi

Mehmet Mihmanlı, Halil Coşkun, Ali Kalyoncu, Uygar Demir, Tülay Eroğlu, Yasin Duran

4 - Nonsmall cell akciğer kanserinde kemoterapi protokollerinin etkinlik karşılaştırması

Ö. Maral, D. Karaçetin, B. Yücel, Ö. Aksakal, D. Özcan, Y. Başer, O. İncekara

5 - Hemodiyalize giren hastalarda diyaliz öncesi ve sonrası Antitrombin III değerleri *

Fatma Turgay, Şebnem Ciğerli, Bahar Türkmen, Nezaket Eren

6 - Lipid peroksitlerin preeklampsi patogenezindeki önemi

Nezaket Eren, Şebnem Ciğerli, Berna Aslan, Ela inan

7 - İntrakranyal girişimlerde total intravenöz anestezide, fentanil ve remifentanilin hemodinami ve derlenme üzerine olan etkilerinin karşılaştırılması

Sabriye İmamoğlu, İnci Paksoy, Sibel Oba, Surhan Çınar, Özgür Özbağrıaçık, Levent Yılmaz, Metin Bektaş

8 - Göğüs yaralanmalarına cerrahi yaklaşım*

Ali Kalyoncu, Uygar Demir, Halil Coşkun, Mehtap Dinç, Tülay Eroğlu, Mehmet Mihmanlı

9 - Major abdominal kanser cerrahi sonrası ağrının hasta kontrollü analjezi yöntemiyle kontrolü(*)

Ayda Başgül, Levent Yılmaz, Ayşe Hancı, Sibel Oba , H. Fatih Korkmaz

10 - Preemptif neostigmin uygulamasının abdominal histerektom sonrası hasta kontrollü epidural analjezide etkinliği

Fidan Aygün, G. Ulufer Sivrikaya, Ayşe Hancı, Melahat Karatmanlı Erol, Ayda Başgül

11 - Travmatik el başparmak amputasyonunda ayaktan ele parmak transferi*

Kemal Uğurlu, Ümran İleri, Ayşin Karasoy, Ercan Çakmak, Lütfü Baş

12 - Konjenital maksillopalatomandibuler füzyona bağlı aspirasyon pnömonisi (bir güç entübasyon olgusu)*

Sibel Oba, İnci Paksoy, Kemal Uğurlu, Levent Yılmaz, Oya Hergünsel, Sabriye İmamoğlu

13 - Mültipl nörofibromalarla seyreden Tip 1 nörofibromatosis vakası

Ahmet Mesrur Halefoğlu, Muhammet Acar


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni