Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 36 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

1 - Anafilaksi

Feyzullah Çetinkaya

2 - Intrapartum glukozun neonatal asfiksiye etkisi

Mehmet Koç, Ahmet Varolan, Ali Yazgan, Ayşin Aras Altın Eser Ağar, İnci Davas

3 - Bronşiyolitli süt çocuklarında farklı ilaç kombinasyonlarının etkinliğinin karşılaştırılması

Beyhan Yıldırım, Abdulkadir Göğremiş, Günsel Kutluk Metin Uysalol, Feyzullah Çetinkaya

4 - Süt çocukluğu dönemi bakteriyel pnömonilerinde üç farklı antibiyotik tedavisinin karşılaştırılması

Abdülkadir Göğremiş, Feyzullah Çetinkaya, Günsel Kutluk, Metin Uysalol, Bilge Sertel Tüfekçi

5 - 6-36 ay arası çocuklarda krup tedavisinde nebulize budesonid, parenteral deksametazon ve oral deksametazonun etkinliklerinin karşılaştırılması

Bilge Sertel Tüfekçi, Günsel Kutluk, Sinan Tüfekçi, Abdülkadir Göğremiş, Feyzullah Çetinkaya, Metin Uysalol

6 - Koroner arter hastalıklı postmenopozal kadınlarda endojen seks hormon düzeylerinin ciddi iskemi ile ilişkisi

Fatih Borlu, Ali Özgür Öztürk, Kerim Küçükler, Songül Peker,Nihat Özer

7 - Ağustos 1999 daki Marmara depreminin Şişli Etfal Hastanesi ve Plastik Cerrahi Kliniği açısından değerlendirilmesi

Kemal Uğurlu, İlkay Hüthüt, Onur Egemen, Semra H.Karşıdağ, Soner Tatlıdede, Gürsel Turgut, İsmail Kuran, Lütfü Baş

8 - Epidermoid akciğer kanserli hastalarda radyoterapi sonuçlarımız

D. Karaçetin, B. Yücel, Ö maral, Ö. Aksakal, N. Kozan Y. Başer, D. Özcan, O. İncekara

9 - Spontan karotis-kavernöz sinüs fistülü olgusu

Hüseyin Özkurt, Muzaffer Başak, Yelda Özkurt, Hakan Doğan, Bahar Mutlu

10 - Bir plasenta akreta olgusu

Alparslan Baksu , Arzu Özkan , Birgül Ayaş - Nimet Göker

11 - Pediatrik skleroderma hastalığı

Osman Başpınar, B. Kutluhan Aksu, Sadreddin Apaydın, Asiye Nuhoğlu

12 - Dev bir orbital rabdomiyosarkom olgusu

Kemal Uğurlu, Ayşin Karasoy, Soner Tatlıdede, Aydın Canpolat, Hale Dobrucalı, Lütfü Baş


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni