Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 36 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

1 - Augmentasyon sistoplastisi

Cengiz Miroğlu, Uğur Boylu

2 - Yara ve apselerden izole edilen mikroorganizmaların kliniklere göre dağılımı ve antibiyotik duyarlılıkları

Mustafa Gül, Engin Seber

3 - Hipofiz tümörlü hastalarda parasellar yayılımı göstermede patern visuel evoked potansiyellerin (P-VEP) önemi

Önder Us, Münevver Çelik, Kemal Barkut, Nihal Işık, Mehmet Özek, Mehdi Süha Öğüt, Canan Erzen

4 - Akut myokard infarktüslü hastalarda trombolitik tedavinin serum TNF-alfa düzeylerine etkisinin incelenmesi

Fatih Borlu, Çiğdem Yazıcı Ersoy, Hüseyin Yaşar, B. Tolga Konduk

5 - Kompresif optik nöropatili hastalarda görülen patern vizuel evoked potensiyel (P-VEP) değişiklikleri

Münevver Çelik, Önder Us, Kemal Barkut, Candan Gürses, Mehmet Özek, İlker Kayabeyoğlu, Nevzat Pamir, Nihal Işık

6 - Intrauterin gelişme geriliğinin tanısında renkli doppler ultrasonografinin yeri

Muzaffer Başak, Hülya Değirmenci, Mehmet Ertürk, Tuğrul Örmeci, İnci Davas

7 - Efor testi öncesi ve sonrası CPK-MB değerlerinin koroner anjiografi sonuçlarıyla karşılaştırılması

Haluk Sargın, Mehmet Sargın, Mehmet Çobanoğlu, Mustafa Tekçe, Mesut Şeker, Ali Yayla

8 - Akut myokard infarktüsünde mikroalbuminüri ve trombolitik tedavinin mikroalbuminüri düzeylerine etkisi

İbrahim Erbay, Mahmut Gümüş, Haluk Sargın, Serdar Fenercioğlu, Mehmet Sargın, Mesut Şeker, Atilla Yavuz, Ali Yayla

9 - Hastane infeksiyonu etkeni gram negatif enterik basillerin çeşitli antibiyotiklere duyarlılıkları

Mustafa Gül, B. Çetin, A. Gündüz, Engin Seber

10 - Kolon kanserinin çok nadir bir komplikasyonu: Gastrokolik fıstül*

Ali Kalyoncu, Ediz Altınlı, Birol Ağca, Uygar Demir, Tülay Eroğlu, Mehmet Mihmanlı

11 - Atipik metastazlı meme kanseri olgusu*

Yusuf Başer, Mehtap Dalkılıç Çalış, Öznur Aksakal, Ahmet Uyanoğlu, Oktay İncekara, Damla Nur Sakız

12 - Rektal adenokarsinomun mandíbula metastazı

Altay Martı, Orhan Kızılkaya, Zerrin Özgen, Aytuğ Genç, Alpaslan Mayad Ağlı

13 - Pasini ve Pierini’nin idyopatik atrofoderma vakası

Fulya Göksu, İlknur Kıvanç Altunay, Gonca Gökdemir, Damlanur Sakız, Adem Köşlü


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni