Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 35 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

1 - Kronik Hepatitlerde Evreleme ve Gradeleme

Özgür Duman, Zuhal Akcören

2 - Tavşan Siyatik Sinirlerinde Oluşturulan Defektlerin Onarımında Sinir Grefleri ile Ven ve Ters Ven Greftleri Karşılaştırılması: Deneysel Çalışma

Sait Dindoust, Kemal Uğurlu, Nuri Arık An, Çağrı Sade, Canan Tanık, Sacit Karamürsel

3 - Adölesanlarda ve Genç Erişkinlerde Kemik Tümörleri

Mehtap D.Çalış, Öznur Aksakal, Yusuf Başer, Alpaslan Mayadağlı, Oktay İncekara

4 - Sıçanlarda Deseroze Çekumda Dikişle Tamir ve Açık Bırakmada Post Operatif Adezyon

Sadık Yıldırım, Hakan M.Köksal, M.Fevzi Celayir, Adil Baykan

5 - Serulein ile Oluşturulan Deneysel Akut Pankreatit Modelinde; Loksiglumid ve Okreotid’in Akut Pankreatit Şiddeti Üzerine Etkileri

Sadık Yıldırım, M. Fevzi Celayir, Hakan M. Köksal, Damla Sakız, Levent Erdem, Adil Baykan

6 - Nütrisyonel Rikets Tedavisinde Kalsiyum, Yüksek Doz D Vitamini ve Bunların Birlikte Olduğu Tedavi Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Günsel Kutluk, Feyzullah Çetinkaya, Muzaffer Başak, Merih Evküre, Metin Uysalol, Cengiz Asılsoy

7 - İlaç Allerjisi Olmayan Çocuklarda Penisilin Duyarılılığı

Yakup Çağ, Feyzullah Çetinkaya, Günsel Kutluk, Metin Uysalol, Merih Evküre,

8 - Lentrikülostriat Arter Enfarktları ile Orta Serebral Arter Kortikal Dal Enfarktlarının Prognoz Karşılaştırması

Çiğdem Gülal Diler, Dilek Necioğlu Örken, Yunus Diler, Münevver Çelik Hulki Frta

9 - Pipelle Biyopsisi ile Dilatasyon ve Küretajın Endométrial Örneklendirmedeki Etkinliklerinin Karşılaştırılması

Almila Bal Yıldız, Oya Aygün Mutlu, Canan Eren, Sabri Kartal, Alparslan Baksu, Necmettin Yıldız, Sibel Özsoy, Nimet Göker

10 - Besleyici Jejunostomili ve Jejunostomisiz Total Gastrektomi Ameliyatlarımızın Karşılaştırılması

Sadık Yıldırım, Hakan M. Koksal, M. Fezi Celayir, Adil Baykan, Levent Erdem, Hasan Tok

11 - Kranial Kondrosarkom : İki Olgu Sunumu

Mehtap Dalkılıç Çalış, Varol Çalış, Öznur Aksakal, Yusuf Başer, Murat Taşkın, Oktay İncekara

12 - Ehler Danlos Sendromlu Hastada Gelişen Spontan İntrakraniyal Hipotansiyon

Feray Kıymaz Seleker, Fatma Öztürk, Gülay Kenangil, Hulki Forta

13 - Kokain Kullanan Bir Hastada Goodpasture Sendromu

Taner Baştürk, Özlem Harmankaya, Yahya Öztürk, Yüksel Altuntaş


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni