Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 35 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

1 - Pnömokoklarda Penisilin Direnci

Nuray Uzun

2 - Mandibula Fraktürlerindeki Deneyimlerimiz

İlkay Hüthüt, Çağrı Sade, Kemal Uğurlu, Ayşin Karasoy, Onur Egemen

3 - Propofol-Fentanil ve Midazolam-Fentanil kombinasyonlarının hemogram ve biyokimyasal parametreler üzerine etkileri

Nevşin Bingol Arda, G.Ulufer Sivrikaya, Ayşe Hancı, Leyla Türkoğlu Kılınç

4 - Şişli Etfal Hastanesi Ve Ülkemiz Kardiotorasik Cerrahi Anestezisi

Ayda Başgül, Ayşe Hancı

5 - Dermatolojide Kriyocerahinin Etkinliği

Tuğba Rezan Ekmekçi,Gonca Gökdemir,İlknur Kıvanç Altunay,Adem Köşlü

6 - Primer Kranial ve Spinal Tümörlü Hastaların İrdelenmesi

Mehtap D. Çalış, Yusuf Başer, Öznur Aksakal, Oktay İncekara

7 - Glial Kökenli Tümörlerde Tedavi Sonuçlarımız (145 Hasta)

Varol Çalış, Mehtap Dalkılıç Çalış, Murat Taşkın, Öznur Aksakal, Oktay İncekara

8 - Kulak Cerrahisinde Kullanılan Drill (Tur)’in Erken Dönemde Sensörinöral İşitme Kaybı Etkisi

Seyhan Alkan,İbrahim Ercan,Sinan Tilki,Tuncal Özdemir,Burhan Dadaş

9 - Hipertansif ve Normotansif Diabetik Hastalarda Von Willebrand Faktör Düzeylerinin İncelenmesi

Yahya Öztürk,Taner Baştürk,Bülent Öztürk,Yunus Yılmaz,Murat İçen, Yüksel Altuntaş

10 - Çeşitli Klinik Materyallerden İzole Edilen Bakterilerin Kinolonlara Duyarlılıkları

Ayşe Yaşar, Engin Seber, Emin Bulut,Sevinç Erdeniz,Neşat Bozkurtgil

11 - Klebsiella, Pseudomonas, E.Coli ve Proteus’ların Antibiyotiklere Duyarlılığının Yedi Yıl Öncesi İle Karşılaştırılması

Ayşe Yaşar, Nuray Uzun, Ayfer Şensoy, Sevinç Erdeniz, Engin Seber

12 - Bir Deviç Sendromu Olgusu

Gülay Özgen Kenangil, Nevin Kuloğlu, Kerem Güner, Münever Çelik

13 - Eroin Kullanımına Bağlı Rabdomiyoliz ve Akut Böbrek Yetmezliği, İki Olgu Sunumu

Taner Baştürk, Özlem Harmankaya, Birgül Turhan, Yahya Öztürk, Sema Karul, Yüksel Altuntaş.


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni