Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 34 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

1 - Pediatrik Yaş Grubunda Jinekolojik Obstrüksiyonlarda Ağrı

Didem Baskın

2 - Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Oral ve İntravenöz Kalsitriolün Sekonder Hiperparatroidizm Üzerine Etkileri

Özlem Harmankaya, Taner Baştürk, Yahya Öztürk, Hakan Yapıcı

3 - Yumuşak Doku Sarkomlarında Tedavi Sonuçlarımız

Mehtap Dalkılıç Çalış, Alpaslan Maayadağlı, Oktay İncekara

4 - Adölesan ve Genç Erişkin Dönemi Yumuşak Doku Sarkomları

Alpaslan Mayadağlı, Mehtap Dalkılıç Çalış, Oktay İncekara

5 - Bakteriyel Enfeksiyonlarda İmmunglobulin Profili

Mustafa Yıldız, Ayşen Kutan, Hülya Tanes Açıkel, Bülent Öztürk, Ebru Em, Sema Karul, Yüksel Altuntaş

6 - 327 Meme Kanserli Hastanın Retrospektif Analizi

Didem Karaçetin, Ahmet Uyanoğlu, Alpaslan Mayadağlı, Özlem Maral, Oktay İncekara

7 - Genç erişkenlerde antikardiolipin antikor düzeylerinin akut myokard infarktüsü ve koroner risk faktörleri ile ilişkisi

Yahya Öztürk,Taner Baştürk, Ülkü Kerimoğlu,Çiğdem Yazın Ersoy, Yüksel Altuntaş

8 - Tip II Diabetes Mellitus’da Hepatit B ve C virüs İnfeksiyonu sıklığının Araştırılması

Yahya Öztürk,Taner Baştürk,Fatma Çalka,Murat İçen,Bülent Öztürk,Sema Karul, Yüksel Altuntaş

9 - NIDDM’Lİ hastalarda açlık total homosistein düzeyi ile İskemik Kalp Hastalığı ve proteinüri arasındaki ilişki

Taner Baştürk,Yahya Öztürk,Sema Karul,Yüksel Altuntaş

10 - Artroskopi Sonrası İntraartiküler Morfin-Bupivakain Kombinasyonunun Analjezi ve Erken Mobilizasyona Etkileri

G. Ulufer Sivrikaya, O. Tuğrul Eren, Mustafa Tekkeşin, Ayşe Hancı, Ünal Kuzgun

11 - Bir Karsinoma Erizipeloides Olgusu

İlknur Kıvanç Altunay,Şükran Kahveci,Tuğba Rezan Ekmekçi,Gonca Gökdemir,Adem Köşlü, Tülay Başak

13 - Torasik Çıkış Bası Sendromu

Mehmet Tezer, Mustafa Tekkeşin, O. Tuğrul Eren, Ünal Kuzgun


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni