Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 34 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

1 - Torch

Ahmet Varolan, Ayşin Aras Altın, İnci Davas

2 - Deneysel Süperior Mezenter Artar Trombozunda Defibrotide Kullanımının Etkileri

Mehmet Uludag, Gürkan Yetkin, Abut Kebudi, İsmail Akgün, Mustafa Özbagrıaçık, Adnan İşgör, Gülen Dogusoy

3 - Sinir Defekti Onarımında Ven ve Sinir Greftlerinin Karşılaştırılması

Kemal Uğurlu, Zafer Özsoy, Ethem Güneren, Çağrı Sade, Halis Enhoş,Tülay Başak

3 - Hodking Lenfomali Hastalarda Tedavi Sonuçlarımız

Birsen Yücel, Didem Karaçetin, Orhan Kızılkaya, Oktay İncekara

4 - Ekstrahepatik Bilier Obstrüksiyonlarda Tanı Ve Tedavi Seçenekleri 59 Hastanın Retrospektif Analizi

Mehmet Uludag, Gürkan Yetkin, Abut Kebudi, Hasan Karanlık, Kemal Arslan, Adnan İşgör

5 - Prenatal Riskin Belirlenmesine Zeynep Kamil Hastanesinde Çalışılan Üçlü Tarama Testinde Maternal Serumdaki Hcg, Afp, Ue3 Hormonlarının Median Degerlerinin Belirlenmesi

Ayşen Özkoral, İlter Güner, Seracettin Günaydın, Bilge Türköver

6 - Testis Tümörlü Olgularımız

Didem Karaçetin, Orhan Kızılkaya, Birsen Yücel, Oktay İncekara

7 - Recombinan Human Erthropoietin (R-Huepo) Kulanmakta Olan Kronik Regüler Hemodializ Hastalarında L-Karnitin Kullanımının Anemi Ve R-Huepo İhtiyacına Olan Etkileri

Yalçın Özbahar, Özçelik Okayer, Özlem Harmankaya, Aydoğan Öbek

8 - Üriner Sistem Enfeksiyonlarında İzole Edilen Bakteriler Ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Engin Seber, Birsen Durmaz, Fatma Korkmaz, Kadir Güneş, Nurdan Okunakol

9 - Hipofiz Tümörlerinde External Radyoterapi Sonuçlarımız

Alpaslan Mayadaglı, Mehtap Dalkılıç Çalış, Oktay İncekara

10 - Postmenopazal Hormon Replasman Tedavisinin İnternal Karotis Arter Pulsatilite İndeksi Üzerine Etkisi

Melahat Dön Mez, Buğra Yücesan, Savaş Özdemir, Gül Mandıracı, Akın Aydemir

11 - Meme Kanserinde Tedavi Sonuçlarımız

Didem Kara Çeten, Orhan Kızılkaya, Alpaslan Mayadaglı, Oktay İncekara

12 - Larsen Sendromu Ve Anestezi

Ayda Başgül, Ayşe Hancı

13 - Kardiyak Tutulum Gösteren Bir Behçet Olgusu

Ebru Em, Hülya Tanes Açıkel, Fatih Borlu, Ali Özgür Öztürk, Gülçağrı Erol


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni